Zoeken

Winnaar van de DECAVI AWARD 2017 – Niet Levensverzekeringen - Brandverzekering (mede-eigenaars)

Het product "COCOON of IBIS" is werkelijk een polis "Alle Risico’s Behalve" waarvan de lijst met uitsluitingen teruggebracht is tot zijn éénvoudigste vorm. Enige voorwaarde om te genieten van deze formule: aanwezigheid van twee mede-eigenaars, zonder verplichting van een minimum aantal verdiepingen of minimum kapitaal.

Meer informatie over "Cocoon of IBIS" kan u terugvinden in de rubriek Onze producten.

De originaliteit van IBIS

Midden de jaren negentig boog een groep makelaars zich over de werking van de Belgische verzekeringsmarkt, die niet langer aan hun verwachtingen bleek te voldoen. Een golf van fusies en overnames maakte dat het aanbod steeds beperkter werd en in handen kwam van een kleine groep grote maatschappijen, die dan vaak ook nog eens van uit het buitenland bestuurd werden.

De makelaars vonden bij deze maatschappijen niet langer de luisterbereidheid, het begrip en de service die zij voordien steeds gewend waren geweest.

Het idee voor IBIS was geboren. De basis voor een verzekeringsagentuur, die risico’s dekt in het kader van mandaten haar toegekend door een aantal verzekeringsmaatschappijen, was gelegd. Het kapitaal van IBIS is hoofdzakelijk in handen van makelaars. Uw veiligheidswaarborg: het kapitaal overtreft in verre dat van de gemiddelde maatschappijen in de sector.

DE ACTIVITEITEN VAN IBIS

De hoofdactiviteit van IBIS is de verzekering tegen brand en aanverwante risico’s, zowel eenvoudige als speciale risico’s. IBIS dekt eveneens de exploitatieverliezen en handelt hetzij als enige verzekeraar, hetzij in de hoedanigheid van hoofd- of medeverzekeraar.

De andere takken zijn :

* machinebreuk,

* electronica-risico’s (all risks),

* materiële schade aan vrachtwagens en autobussen,

* vervoerde goederen voor eigen rekening,

* alle bouwplaatsrisico's,

* hagel verzekering voor landbouw gewassen

Inzake aanvaarding van de risico’s en het beheer van de schadegevallen handelt IBIS geheel autonoom.

Contact

IBIS N.V.
24, Brugmannlaan
1060 Brussel


FSMA 105599A

Openingsuren
8u30 - 12u30
13u30 - 16u30

Tel: 02-340 30 00
fax: 02-345 28 08
info@ibis-insurance.be